มรดกโลกบ้านเชียง

มรดกโลกบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง ทิศตะวันออกประมาณ 55 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ ประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนินดินสูง รูปยาวรี ตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ กลางเนินสูงกว่าพื้นที่รอบ ๆ ราว 8 เมตร

โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถ หรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิต และสร้างสังคมวัฒนธรรมของ มนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานวัฒนธรรมบ้านเชียง ได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก

มรดกโลกบ้านเชียง แหล่งอารยธรรม กว่า 5000 ปี ที่จังหวัดอุดรธานี ที่มีการค้นพบโดยบังเอิญ เมื่อราว เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2509 โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปี1 MR.สตีฟ ยัง ที่เข้าศึกษาด้านมนุษย์วิทยา ที่ บ้านเชียง ที่สะดุดรากไม้ล้มแล้วบังเอิญ เจอภาชนะดินเผาโผล่ขึ้นมา จึงนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่กรุงเทพฯ และส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยเพนซิวาเนียพิจารณาตามลำดับ

ที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียว เนื่องจากมีการค้นพบว่า บริเวณนี้นั้นเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ คือยุคโลหะ เมื่อราวๆ 5,000 กว่าปีมาแล้ว ทำให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับเลือกเป็นแหล่ง มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.2535 และเป็นที่รู้จักของคนไปทั่วโลกนั่นเอง

Scroll to top